class-img

تومان

720000

1%

دورۀ نکته و تست واژگان

آنلاین

مدرس: وحید رضوان پور

ویژۀ داوطلبان آزمون های ارشد، دکتری، msrt، ept، mhle و...

تاریخ شروع: 1402-09-15

تعداد جلسات: 18جلسه

زمان: روزهای زوج ساعت 17 الی 19

رزومه مدرس

1

لغات پرتکرار

مرور لغات پرتکرار و مهم کنکورهای ارشد و دکتری

2

تکنیک های تست زنی

آموزش تکنیک های تست زنی مبحث واژگان

3

سوالات کنکور

حل سوالات واژگان کنکورهای ارشد و دکترای سال های اخیر

class-img

تومان

720000

1%

دورۀ نکته و تست واژگان

مدرس: وحید رضوان پور

تاریخ شروع : 1402-09-15

تعداد جلسات: 18 جلسه

زمان: روزهای زوج ساعت 17 الی 19

ویژۀ داوطلبان آزمون های ارشد، دکتری، msrt، ept، mhle و...

1

لغات پرتکرار

مرور لغات پرتکرار و مهم کنکورهای ارشد و دکتری

2

تکنیک های تست زنی

آموزش تکنیک های تست زنی مبحث واژگان

3

سوالات کنکور

حل سوالات واژگان کنکورهای ارشد و دکترای سال های اخیر